Hlavní obsah

stále

Příslovce

  • immer, stets, ständigJe to stále totéž.Das ist immer dasselbe.Stále se to opakuje.Es wiederholt sich ständig.stále znovuimmer wieder

Vyskytuje se v

ale: Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

hodně: žádat stále víceimmer mehr verlangen

jít: Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.

oběť: Stal se obětí kapsářů.Er wurde Opfer von Taschendieben.

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Setkával se stále s týmiž lidmi.Er traf immer dieselbe Leute.

úžit se: Údolí se stále více úží.Das Tal verengt sich zunehmend.

vybočovat: Třetí závodník stále vybočoval.Der dritte Läufer scherte ständig aus.

vykat: Stále ještě si vykáme.Wir siezen uns immer noch.

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

rund: rund um die Uhrstále dokola

wieder: immer wiederstále znovu

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

Gewissheit: Die Vermutung wurde zur Gewissheit.Předpoklad se stal skutečností.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

mehr: immer mehrstále více

stocken: Die Produktion stockte immer wieder.Produkce stále vázla.

werden: Das Wasser wurde zu Eis.Z vody se stal led.

wütend: Ist er (immer) noch wütend auf mich?Je na mě stále rozzuřený?