Hlavní obsah

pořád

Vyskytuje se v

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

co: Co se pořád směješ?Was lachst du immer?

otravovat: Pořád nás otravuje svými problémy.Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

přirovnávat: Pořád mě k ní přirovnává.Er vergleicht mich ständig mit ihr.

rozčílit se: U televize se pořád rozčiluje.Er regt sich stets beim Fernsehen auf.

sedět: Sedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.

vězet: Kde pořád vězíš?Wo steckst du immer?

vymlouvat se: Nevymlouvej se pořád na svou práci.Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.

otáčet se: Má se pořád co otáčet.Er hat immer alle Hände voll zu tun.

poklus: být pořád v poklusuimmer im Laufschritt sein

haben: Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?

kneifen: Hör auf, mich dauernd zu kneifen!Přestaň mě pořád štípat!

so: Wie geht es dir so?A jak se pořád máš?

spritzen: Mama, sie spritzt mich immer!Mami, pořád na mě stříká!

was: hovor. Was gibts?Co je (zase)?, Co pořád máš?