Hlavní obsah

vězet

Nedokonavé sloveso

  1. (trčet, váznout) stecken, festsitzenZůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.
  2. expr.(zdržovat se) steckenKde pořád vězíš?Wo steckst du immer?
  3. (skrývat se) steckenCo za tím vězí?Was steckt dahinter?V čem to vězí?Woran liegt es?

Vyskytuje se v

po: bis an die Knie im Schnee steckenvězet ve sněhu až po kolena

za: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

zase: Wo steckt (d)er wieder?Kde zase vězí?

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

stecken: Wo steckst du wieder?Kde zase vězíš?

vězet: Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Zůstali jsme vězet na letišti.