Hlavní obsah

zase, zas

Příslovce

  1. (znovu) wiederPřijď zase.Komm wieder.
  2. teď zase (vystřídání něčím) jetzt wieder

Částice

  • wiederKde zase vězí?Wo steckt (d)er wieder?

Vyskytuje se v

nachytat se: Ich bin wieder angeschmiert worden.Zase jsem se nachytal.

napovídat: Was hat er dir wieder vorgelogen?Co ti zase napovídal?

ne: Nicht, dass du wieder spät kommst.Ne abys přišel zase pozdě.

opít se: Er betrank sich wieder sinnlos.Zase se opil do němoty.

opozdit se: Er hat sich wieder zum Abendessen verspätet.Zase se opozdil k večeři.

orat: Du vermasselst es wieder!Ty to zase ořeš!

pobryndat: Ich habe mich wieder mit der Soße bekleckert.Zase jsem se pobryndal omáčkou.

podělaný: Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.Zase sedí před tou podělanou televizí.

povýšit: Karl ist wieder aufgerückt.Karel zase povýšil.

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.

provést: Was hast du wieder (alles) angerichtet?Cos to zase provedl?

ukázat se: Lass dich mal wieder sehen.Někdy se zase ukaž.

vyšplhat (se): Die Benzinpreise kletterten am Wochenende wieder hinauf.Ceny benzinu se o víkendu zase vyšplhaly.

zase: Wo steckt (d)er wieder?Kde zase vězí?

zázračný: Auf wunderbare Weise wurde er wieder gesund.Zázračným způsobem se zase uzdravil.

zmetek: Die kleine Missgeburt hat wieder mal gestohlen.Ten mrňavej zmetek zase kradl.

wieder: schon wiederuž zase

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

praktizieren: Dr. Schulz praktiziert ab 1. 10. wieder.Doktor Schulz bude zase ordinovat od 1. 10.

stecken: Wo steckst du wieder?Kde zase vězíš?

verbrechen: Was hast du wieder verbrochen?Co jsi to zase vyvedl?

verstellen: Unser Sohn hat wieder den Wecker verstellt.Náš syn zase přetočil budík.

was: hovor. Was gibts?Co je (zase)?, Co pořád máš?