Hlavní obsah

denn

Spojka

  1. neboť, protože, poněvadžFahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.
  2. form.nežužívá se při srovnání, aby se zabránilo dvojímu užití alsEr ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

Příslovce

  • es sei denn, (dass)... leda že by..., jedině že by...Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.

Částice

  1. copak, snadGeht das denn wirklich?Copak to tak skutečně jde?
  2. -pakWas gibt es denn Neues?Copak je nového?Was denn?Copak?
  3. , zaseWo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?
  4. a ... tedyužívá se k otázce na jinou možnost, po zamítnutí první možnostiIch bin kein Mathematiker. – Was bist du denn?Já nejsem matematik. – A co tedy jsi?
  5. aleužívá se v řečnických otázkách, když se očekává souhlas posluchačeWer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Vyskytuje se v

denn: leda že by..., jedině že by...es sei denn, (dass)...

geschweige: natož pak, nemluvě o, tím spíšegeschweige (denn)

los: Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?Was ist denn mit dir los?

sein: leda, že by..., jen v případě, že by...es sei denn, (dass)...

aussehen: Jak to vypadáš?Wie siehst du denn aus?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

haben: Co tě trápí?, Co je s tebou?Was hast du denn?

warum: A proč(pak) ne?Warum (auch/denn) nicht?

was: Copak?, Co je?hovor. Was denn?

aber: Ale proč(pak)?Aber warum denn?

brennen: Kde hoří? Co se děje?Wo brennts denn?

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

jakpak: hovor. Jakpak se máš?Wie geht's dir denn?

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jít: Jak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?

kampak: Kampak jsi to schoval?Wo hast du es denn versteckt?

leda: Leda že by...Es sei denn, (dass)...

dann: Co jiného?, Co tedy?Was (denn) dann?