Hlavní obsah

jedině

Vyskytuje se v

jediný: jediný exemplář/kusdas Einzelexemplar/Einzelstück

naděje: jediná/poslední nadějedie einzige/letzte Hoffnung

radost: Ztratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

jedině: pouze a jediněeinzig und allein