Hlavní obsah

pouze

Vyskytuje se v

jedině: pouze a jediněeinzig und allein

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemmit bloßem Auge sichtbar/erkennbar

záminka: být pouhou záminkounur als bloßer Vorwand dienen

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

pouze: Je to pouze formalita.Es ist nur eine Formalität.

pravačka: kopat pouze pravačkounur mit dem rechten Fuß spielen

recept: Lék je pouze na recept.Das Medikament gibt es nur auf Rezept.

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

viditelný: hvězda viditelná pouhým okemein mit bloßem Auge sichtbarer Stern

bloß: poznat pouhým okem coetw. mit bloßem Auge erkennen

Abgabe: prodej pouze dospělýmAbgabe nur an Erwachsene

erkennen: rozeznat co pouhým okemetw. mit bloßem Auge erkennen

gegen: pouze na lékařský předpisnur gegen Rezept erhältlich

streifen: Naštěstí ho střela pouze škrábla.Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.

Vorlage: obdržet co pouze po předložení stvrzenkyetw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen