Hlavní obsah

bloß

Přídavné jméno

  1. obnažený, nahý tělo ap.mit bloßen Füßen gehenjít naboso
  2. holý
  3. pouhý, holý, čirý nesmysl ap.Das sind bloße Redensarten!To jsou pouhé řeči!etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

Příslovce

Částice

  1. Sag bloß! hovor.No řekni!

Vyskytuje se v

weggehen: Geh mir (bloß) weg mit... !Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!

wenn: wenn ... bloß/doch/nurkéž by, kdyby (tak)

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

auffallen: Bloß nicht auffallen!Jen nebýt nápadný!

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem