Hlavní obsah

angeben

Vyskytuje se v

Ton: bei etw. den Ton angebenudávat tón při čem

Tüte: angeben wie eine Tüte voll Mückenvychloubat se do nebe

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

Name: seinen Namen angebenuvést své jméno

vollständig: eine vollständige Adresse angebenuvést úplnou adresu

bližší: nähere Angaben anführenuvést bližší údaje

falešný: j-m einen falschen Namen angebenudat komu falešné jméno

chybný: fehlerhafte Angabenchybné údaje

jmenovitě: j-n namentlich angebenuvést jmenovitě koho

konkrétní: eine konkrete Person angebenuvést konkrétní osobu

nanic: Diese Angaben taugen nichts.Tyto údaje jsou nanic.

neshoda: Unstimmigkeiten in den Angabenneshody v údajích

neúplný: lückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angabenneúplné vědomosti/údaje

pochybnost: die Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichtenpochybnost údajů/zpráv

poloha: seine Lage angebenudat svoji polohu

rozlišit: die Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheidenrozlišit údaje diagramu barvou

špatný: falsche Daten angebenuvést špatná data

udat: die Adresse angebenudat adresu

určit: die Richtung angebenurčit směr

uvést: seinen Namen angebenuvést své jméno

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod