Hlavní obsah

übergeben

Slovesogibt über, a, e

Vyskytuje se v

Gerechtigkeit: einen Verbrecher den Händen der Gerechtigkeit übergebenpředat zločince do rukou spravedlnosti

poblinkat se: sich im Auto übergebenpoblinkat se v autě

pozorování: seine Beobachtungen übergebenpředávat svá pozorování

übergeben: Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten.Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.