Hlavní obsah

begeben

Slovesobegibt, a, e

  1. sich begeben úř.odebrat se domů ap.sich in Gefahr begebendostat se do nebezpečísich in die Hände der Ärzte begebensvěřit se do rukou lékařů
  2. sich begeben kniž.an etw. Akk pustit se, dát se do čeho do práce ap.
  3. sich begeben kniž.zříci se, vzdát se výhod ap.
  4. sich begeben kniž.udát se, přihodit se neštěstí ap.

Vyskytuje se v

Glatteis: sich aufs Glatteis begebenpustit se na tenký led

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

begabt: Dafür ist sie nicht begabt.Na to není talentovaná.

organisatorisch: organisatorisch begabt seinbýt organizačně nadaný

načít: sich an die neue Aufgabe begebennačít nový úkol

obchůzka: sich auf Streife begebenvydat se na obchůzku

cesta: die Reise antreten, sich auf Reisen begebendát se na cestu

vlézt: sich ins Ehejoch begebenvlézt do chomoutu

begeben: sich begebenodebrat se domů ap.