Hlavní obsah

begeben

Slovesobegibt, a, e

  1. sich begeben úř.odebrat se domů ap.sich in Gefahr begebendostat se do nebezpečísich in die Hände der Ärzte begebensvěřit se do rukou lékařů
  2. sich begeben kniž.an etw. Akk pustit se, dát se do čeho do práce ap.
  3. sich begeben kniž.zříci se, vzdát se výhod ap.
  4. sich begeben kniž.udát se, přihodit se neštěstí ap.

Vyskytuje se v

Glatteis: sich aufs Glatteis begebenpustit se na tenký led

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

begabt: Dafür ist sie nicht begabt.Na to není talentovaná.

organisatorisch: organisatorisch begabt seinbýt organizačně nadaný

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

nepříliš: nepříliš nadanýnicht sehr/allzu begabt

obchůzka: vydat se na obchůzkusich auf Streife begeben

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

vlézt: vlézt do chomoutusich ins Ehejoch begeben