Hlavní obsah

zugeben

Vyskytuje se v

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

provinění: přiznat (své) provinění(sein) Vergehen zugeben

špetka: přidat špetku solieine Prise Salz zugeben

uznat: uznat svou chybuseinen Fehler zugeben