Hlavní obsah

zugeben

Vyskytuje se v

Löffel: in den Teig fünf Löffel Mehl zugebenpřidat do těsta pět lžic mouky

provinění: (sein) Vergehen zugebenpřiznat (své) provinění

špetka: eine Prise Salz zugebenpřidat špetku soli

uznat: seinen Fehler zugebenuznat svou chybu