Hlavní obsah

hergeben

Slovesogibt her, a, e

  1. vyd(áv)at úspory ap.das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze
  2. podat, dát směrem k mluvčímu
  3. für etw., zu etw. propůjčit (se) k čemu

Vyskytuje se v

co: Er lief, was seine Beine hergaben.Utíkal, co mu nohy stačily.

propůjčit se: Dazu würde ich mich nie hergeben.K tomu bych se nikdy nepropůjčil.

hergeben: das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze