Hlavní obsah

ausgeben

Vyskytuje se v

Ausgabe: laufende Ausgabenběžné výdaje

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

hloupost: Geld für Dummheiten ausgebendávat peníze za hlouposti

instrukce: Instruktionen ausgebendát instrukce

krátit: die Ausgaben kürzenkrátit výdaje

po: das Essen portionsweise ausgebenvydávat jídlo po částech

podložit: Ausgaben durch Quittungen belegenpodložit výdaje účtenkami

prachy: die ganze Kohle ausgebenutratit všechny prachy

průměrně: durchschnittlich 100 Euro ausgebenutratit průměrně 100 eur

přemrštěný: übertriebene Ausgaben habenmít přemrštěné výdaje

výdaj: Ausgaben beschränkenomezit výdaje

vydávat se: sich für jemand anderen ausgebenvydávat se za někoho jiného

ausgeben: sich ausgebenvydat se, vyčerpat se