Hlavní obsah

dafür

Příslovce

  1. pro to, za to, na toDafür hat er kein Verständnis.Nemá pro to porozumění.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.
  2. pro (to) ve prospěch této věciWer ist dafür?Kdo je pro?

Vyskytuje se v

kaufen: Dafür kann ich mir nichts kaufen.Za to si nic nekoupím.

begabt: Dafür ist sie nicht begabt.Na to není talentovaná.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

pro: Gründe dafür und dagegendůvody pro a proti

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

: Dafür kann ich nichts.Za to já nemohu.

mít: Dafür habe ich keine Zeit.Nemám na to čas.

moct: Ich kann nicht dafür.Já za to nemohu.

přizabít: Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.Málem ho za to přizabil.

vděčný: Ich wäre euch dafür dankbar.Byl bych vám za to vděčen.

většina: Die Mehrheit ist dafür.Většina je pro.

vybýt: Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.Na to nám už nevybyl čas.

zásadně: grundsätzlich dafür seinbýt zásadně pro

být: dafür/dagegen seinbýt pro/proti

dafür: Dafür hat er kein Verständnis.Nemá pro to porozumění.