Hlavní obsah

zásadně

Příslovce

  • grundsätzlich, gründlichzásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändernbýt zásadně progrundsätzlich dafür sein

Vyskytuje se v

zásadní: zásadní rozdílein grundlegender Unterschied

wesentlich: mít zásadní význam pro kohofür j-n von wesentlicher Bedeutung sein

täuschen: Pokud se zásadně nemýlím, tak ...Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...

zásadně: zásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändern