Hlavní obsah

gründlich

Vyskytuje se v

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

vornehmen: sich seinen Sohn gründlich vornehmenpořádně hubovat svého syna