Hlavní obsah

vornehmen

Vyskytuje se v

vornehmen: sich vornehmenpředsevzít si, plánovat, mít v úmyslu

personell: personelle Veränderungen vornehmenprovést personální změny

oprava: eine Berichtigung der Druckfehler vornehmenopravit tiskové chyby

předsevzít si: Er hat sich vorgenommen, dass ...Předsevzal si, že ...

usmyslet si: Was er sich vornimmt, das zieht er durch.Co si usmyslí, to provede.

vznešený: (von) vornehmer Herkunft seinbýt vznešeného původu

zařeknout se: Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.Zařekla se, že už nepromluví.

změna: einige Textänderungen vornehmenprovést nějaké změny v textu