Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) nehmen, ergreifen, fassenvzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmenvzít knihu do rukydas Buch in die Hand nehmen
 2. (odejmout z držení) (ab)nehmen, wegnehmen, entnehmenvzít si životsich das Leben nehmen
 3. (někoho někam) mitnehmen
 4. (chytit se) nehmen
 5. (určitým způsobem vykonat) machen, anfassen
 6. (zvolit způsob jednání) nehmen
 7. (přijmout do vlastnictví) hernehmenhovor. herhaben, annehmen
 8. (lék, jídlo ap.) (ein)nehmen
 9. vzít (si) (přinést někam) (mit)nehmen
 10. (pochopit, vyložit si) nehmenPřijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.
 11. (krev ap.) entziehen
 12. vzít na sebe (nabrat) (sich) nehmen, anziehen, übernehmen
 13. (peníze ap.) hernehmen
 14. hovor.(přijmout, souhlasit) annehmen
 15. hovor.(koupit) nehmen
 16. hovor.(dojmout) ergreifen
 17. (převzít - povinnost ap.) nehmen
 18. (myslí uchopit) nehmen, ziehen

Vyskytuje se v

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmen

zasvé: vzít zasvézugrunde gehen

zavděk: vzít zavděkvorliebnehmen mit etw.

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

objektivně: objektivně vzatoobjektiv genommen

podstata: v podstatě (vzato)im Grunde (genommen)

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

v, ve: vzít co v úvahuetw. in Erwägung ziehen

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

mandle: vzít komu mandlej-m die Mandeln entfernen

naučení: vzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehen

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

ponaučení: vzít si z čeho ponaučeníeine Lehre aus etw. ziehen

přísně: přísně vzatostreng genommen

ruka: vzít do ruky coetw. in die Hand nehmen

s, se: vzít co s sebouetw. mitnehmen

střed: vzít koho do svého středuj-n in seine Mitte nehmen

taxík: vzít si taxíkein Taxi nehmen

ucho: vzít hrnec za uchaden Topf an den Henkeln ergreifen

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zasvé: Jeho plány vzaly za své.Seine Pläne gingen zugrunde.

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

zkraje: Vezmeme to zkraje.Wir beginnen von Anfang an.

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

křídlo: vzít koho pod svá ochranná křídlaj-n unter seine Fittiche nehmen

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

muška: vzít si koho na muškuj-n aufs Korn nehmen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

podlaha: vzít co od podlahyetw. von Grund auf nehmen

prakticky: prakticky vzatoim Grunde genommen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

vzít se: Kde se to v něm vzalo?Wo hat er das her?

zaječí: vzít do zaječíchdas Hasenpanier ergreifen

život: vzít si životsich das Leben nehmen