Hlavní obsah

přísně

Příslovce

  • streng, strikt, hartpřísně posuzovat koho/coj-n/etw. streng beurteilenpřísně tajnéstreng geheimKouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.přísně vzatostreng genommentvářit se přísněstrenge Miene machen

Vyskytuje se v

měřítko: klást přísné měřítko na coeinen strengen Maßstab an etw. anlegen

brát: brát co přísněetw. streng nehmen

přísný: přísný otecein strenger Vater

přísný: být přísný ke komu, na kohozu j-m streng sein

přísný: přísná kontrola/kázeňstrenge Kontrolle/Zucht

přísný: přísná pravidlastrenge Regeln

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

přísný: přísný dohledstrenge Aufsicht

splňovat: splňovat nejpřísnější normyden strengsten Normen entsprechen

zatvářit se: zatvářit se přísněein strenges Gesicht machen

Disziplin: In der Armee herrscht strenge Disziplin.V armádě panuje přísná disciplína.

rigoros: etw. rigoros verurteilenpřísně posuzovat co

Verschwiegenheit: strengste Verschwiegenheit bewahrenzachovávat přísnou mlčenlivost