Hlavní obsah

přísně

Příslovce

  • streng, strikt, hartpřísně posuzovat koho/coj-n/etw. streng beurteilenpřísně tajnéstreng geheimKouření přísně zakázáno.Rauchen streng verboten.přísně vzatostreng genommentvářit se přísněstrenge Miene machen

Vyskytuje se v

měřítko: klást přísné měřítko na coeinen strengen Maßstab an etw. anlegen

brát: brát co přísněetw. streng nehmen

přísný: přísný otecein strenger Vater

splňovat: splňovat nejpřísnější normyden strengsten Normen entsprechen

zatvářit se: zatvářit se přísněein strenges Gesicht machen

Disziplin: V armádě panuje přísná disciplína.In der Armee herrscht strenge Disziplin.

rigoros: přísně posuzovat coetw. rigoros verurteilen

Verschwiegenheit: zachovávat přísnou mlčenlivoststrengste Verschwiegenheit bewahren

přísně: přísně posuzovat koho/coj-n/etw. streng beurteilen