Hlavní obsah

tvrdě

Příslovce

  1. (prudce, silně) hart
  2. (odolně, hluboce) fest, tieftvrdě spáttief schlafen

Vyskytuje se v

dřevo: tvrdé/měkké dřevodas Hartholz/Weichholz

jer: tvrdý/měkký jerhartes/weiches Zeichen

tvrdý: ekon. tvrdá měnadie Hartwährung

jistota: s jistotou tvrditmit Sicherheit behaupten

kdo: Ten, kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

natvrdo: co tvrdě odmítnoutetw. scharf ablehnen

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

vydřít: Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

palice: mít tvrdou palicieinen harten Schädel haben

rozlousknout: rozlousknout (tvrdý) oříšekeine (harte) Nuss knacken

Währung: tvrdá měnaeine harte Währung

arbeiten: muset na sobě ještě tvrdě pracovatnoch hart an sich arbeiten müssen

behaupten: tvrdit co vážněetw. im Ernst behaupten

fälschlich: co mylně tvrditetw. fälschlich behaupten

Schale: Mandle má tvrdou skořápku.Die Mandel hat eine harte Schale.

Sicherheit: moci tvrdit co s jistotouetw. mit Sicherheit behaupten können

wer: Kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

Zunge: Zlí jazykové tvrdí, že...Böse Zungen behaupten, dass...

tvrdě: tvrdě spáttief schlafen

křesťanský: die christliche Kirchekřesťanská církev

etika: christliche Ethikkřesťanská etika

náboženství: christliche/muslimische/jüdische Religionkřesťanské/muslimské/židovské náboženství