Hlavní obsah

tvrdě

Příslovce

  1. (prudce, silně) hart
  2. (odolně, hluboce) fest, tieftvrdě spáttief schlafen

Vyskytuje se v

dřevo: tvrdé/měkké dřevodas Hartholz/Weichholz

jer: tvrdý/měkký jerhartes/weiches Zeichen

tvrdý: ekon. tvrdá měnadie Hartwährung

tvrdý: tvrdý spánekein fester Schlaf

jistota: s jistotou tvrditmit Sicherheit behaupten

kdo: Ten, kdo to tvrdí, lže.Wer das behauptet, lügt.

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

natvrdo: co tvrdě odmítnoutetw. scharf ablehnen

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

tvrdý: tvrdé masozähes Fleisch

vydřít: Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

palice: mít tvrdou palicieinen harten Schädel haben

rozlousknout: rozlousknout (tvrdý) oříšekeine (harte) Nuss knacken

tvrdý: Je to tvrdý oříšek.Das ist eine harte Nuss.

tvrdý: stát jako tvrdé ywie ein Ölgötze dastehen

Währung: eine harte Währungtvrdá měna

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

behaupten: etw. im Ernst behauptentvrdit co vážně

fälschlich: etw. fälschlich behauptenco mylně tvrdit

Schale: Die Mandel hat eine harte Schale.Mandle má tvrdou skořápku.

Sicherheit: etw. mit Sicherheit behaupten könnenmoci tvrdit co s jistotou

wer: Wer das behauptet, lügt.Kdo to tvrdí, lže.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...