Hlavní obsah

těžce, těžko

Příslovce

  1. (o velké váze) schwer
  2. (vážně) schwertěžce postiženýschwer behindert
  3. (namáhavě) schwer, harttěžce pracovatschwer arbeitenco se těžko posuzujeetw. ist schwer zu beurteilen

Vyskytuje se v

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

těžký: těžký průmysldie Schwerindustrie

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přístupný: těžko přístupný hradeine schwer zugängliche Burg

rozvoj: rozvoj těžkého průmysluder Aufschwung der Schwerindustrie

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

říct: Těžko říct.Schwer zu sagen.

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

schwer: být těžký jako olovoschwer wie Blei sein

aussprechen: Jeho jméno se těžko vyslovuje.Sein Name spricht sich schwer aus.

beschaffen: Tento artikl se dal těžko sehnat.Der Artikel war schwer zu beschaffen.

beurteilen: Ten problém se těžko posuzuje.Das Problem ist schwer zu beurteilen.

bluten: muset těžce solitschwer bluten müssen

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

suchen: Ještě se pokusil těžce zraněného zachránit.Er suchte noch, den Schwerverletzten zu retten.

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

Unfall: utrpět těžký úrazeinen schweren Unfall erleiden

verkraften: S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.

verständlich: lehce/sotva/těžce pochopitelnéleicht/kaum/schwer verständlich

verunglücken: mít těžkou autonehodumit dem Auto schwer verunglücken

těžce: těžce postiženýschwer behindert