Hlavní obsah

suchen

Sloveso

  1. hledat cestu ap.j-n polizeilich suchen lassennechat koho hledat policiíeinen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapěJeder von uns sucht den richtigen Weg.Každý z nás hledá tu správnou cestu.im Wald Pilze/Erdbeeren suchenhledat v lese houby/jahody
  2. nach j-m/etw. pátrat po kom/čem, hledat koho/coDie Polizei sucht noch nach dem Täter.Policie ještě hledá pachatele.
  3. shánět, hledatSie suchen noch einen neuen Koch.Shánějí ještě nového kuchaře.
  4. hledat, vyhledávat společnost ap.
  5. kniž.pokusit se, snažit se + Inf.Er suchte noch, den Schwerverletzten zu retten.Ještě se pokusil těžce zraněného zachránit.

Sloveso

  1. seinesgleichen suchen nemít obdoby, nevyrovnat se
  2. irgendwo nichts zu suchen haben hovor.nemít kde co pohledávat

Vyskytuje se v

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle

seinesgleichen: seinesgleichen suchennemít sobě rovného

Gesellschaft: j-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost

Karte: etw. auf der Karte suchenhledat co na mapě

Akte: in einer Akte suchenhledat ve spisu

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

Internet: im Internet surfen/einkaufen/suchensurfovat/nakupovat/hledat na internetu

Job: Für die Ferien suche ich mir einen Job.Na prázdniny si hledám brigádu.

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

Nähe: j-s Nähe suchenhledat čí blízkost

polizeilich: polizeilich gesuchtpolicejně hledaný

Register: j-n/etw. im alphabetischen Register suchenhledat koho/co v abecedním rejstříku

Schutz: Schutz suchenhledat ochranu

Suche: auf der Suche nach einem Job seinhledat si práci

Sucht: die Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na alkoholu

Sucht: die Sucht nach Geldtouha po penězích

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

Vorwand: einen Vorwand für etw. suchenhledat záminku pro co

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

druh: hledat životního druhaeinen Lebenspartner suchen

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

hledat: hledat nový byteine neue Wohnung suchen

hledat: hledat informace na internetuInformationen im Internet suchen

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

hledat: hledat viníkanach dem Schuldigen suchen

houba: chodit na houbyPilze suchen/sammeln, hovor. in die Pilze gehen

internet: hledat co na internetuetw. im Internet suchen

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

koledovat si: Koleduješ si o nepříjemnosti.Du suchst wohl Ärger.

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

nahledat se: To by ses nahledal.Das würdest du lange suchen.

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

vyhlédnout: Zloděj si vyhlédl novou oběť.Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.

hledat: hledat jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen

seno: hledat jako jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen