Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) (irgend)ein, irgendwelch, ein gewissershánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen
  2. (poněkud) irgendwie, gewissermaßen
  3. (jistý) gewiss
  4. (blíže neurčené množství) einig, (irgend)einTrvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.
  5. hovor.(asi) etwaStalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

Vyskytuje se v

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

škatulka: zařadit koho/co do nějaké škatulkyj-n/etw. in eine Schublade einordnen

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

irgendein: aus irgendeinem Grundz nějakého důvodu

irgendein: auf irgendeine Weisenějakým způsobem

irgendein: Irgendeine Frau hat angerufen.Volala nějaká paní.

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

wahrnehmen: ein Geräusch wahrnehmenzaslechnout nějaký zvuk