Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) (irgend)ein, irgendwelch, ein gewissershánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen
  2. (poněkud) irgendwie, gewissermaßen
  3. (jistý) gewiss
  4. (blíže neurčené množství) einig, (irgend)einTrvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.
  5. hovor.(asi) etwaStalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

Vyskytuje se v

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

škatulka: zařadit koho/co do nějaké škatulkyj-n/etw. in eine Schublade einordnen

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

hin sein: Do termínu zbývá ještě nějaký čas.Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.

irgendein: z nějakého důvoduaus irgendeinem Grund

kommen: Přišla nějaká zpráva?Ist eine Nachricht gekommen?

schon: Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.

sonst: Máš jinak ještě nějaké dotazy?Hast du sonst noch Fragen?

suchen: hledat nějaké místo na mapěeinen Ort an der Landkarte suchen

wahrnehmen: zaslechnout nějaký zvukein Geräusch wahrnehmen

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen