Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) (irgend)ein, irgendwelch, ein gewissershánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen
  2. (poněkud) irgendwie, gewissermaßen
  3. (jistý) gewiss
  4. (blíže neurčené množství) einig, (irgend)einTrvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.
  5. hovor.(asi) etwaStalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

Vyskytuje se v

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nápad: Máš snad nějaký nápad?Hast du vielleicht eine Idee?

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

škatulka: zařadit koho/co do nějaké škatulkyj-n/etw. in eine Schublade einordnen

zaběhnout: Zaběhl se k nám nějaký pes.Ein Hund ist uns zugelaufen.

změna: provést nějaké změny v textueinige Textänderungen vornehmen

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen