Hlavní obsah

gewiss

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý věk, podobnost ap.hovor. das gewisse Örtchenjistá místnost toaleta
  2. jistý, zaručený výhra ap.seiner Begabung gewiss seinbýt si vědomý svého nadánínichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Vyskytuje se v

Gewissen: sich Dat kein Gewissen aus etw. machennemít z čeho výčitky svědomí

schlecht: ein schlechtes Gewissen habenmít špatné svědomí

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

Weise: in gewisser Weisesvým způsobem

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

Etwas: das gewisse Etwaszvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivost