Hlavní obsah

schlecht

Vyskytuje se v

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

Scherz: ein schlechter Scherzšpatný vtip nepříjemnost

schlecht: schlecht werden(z)kazit se maso ap.

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

schlecht gehen: Es geht mir schlecht.Daří se mi špatně.

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

werden: Mir wird (es) schlecht.Dělá se mi špatně.

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

špatný: schlechter Witzšpatný vtip

blbý: Ich bin heute schlecht gelaunt.Mám dnes blbou náladu.

horší: schlechter als j./etw.horší než kdo/co

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

načasovat: Du hast es schlecht getimt.Špatně sis to načasoval.

nedoslýchat: auf einem Ohr schlecht hörennedoslýchat na jedno ucho

nepovedený: schlechter Witznepovedený žert

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

osvětlený: Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.Podchod je špatně osvětlený.

padnoucí: ein schlecht sitzender Anzugšpatně padnoucí oblek

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

pohoršit si: Durch den Stellenwechsel ist er schlechter dran.Změnou zaměstnání si pohoršil.

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

proklínat: schlechtes Wetter verwünschenproklínat špatné počasí

role: schlecht besetzte Rollešpatně obsazená role

rozestavěný: schlecht aufgestellte Möbelšpatně rozestavěný nábytek

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

špatně: schlecht kochenšpatně vařit

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

vést se: Es ist ihm dort schlecht ergangen.Vedlo se mu tam špatně.

vypérovaný: schlecht gefederte Sitzešpatně vypérovaná sedadla

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

zděsit se: Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.Zděsil se, jak špatně vypadá.

zle: Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.Vede se mu zle.

ztěžka: Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.Jen ztěžka si na ni vzpomínám.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný