Hlavní obsah

teprve, teprv

Příslovce

  1. (až) erstteprve před týdnemerst vor einer WocheDostal jsem to teprve včera.Ich habe es erst gestern bekommen.
  2. (nejprve) zuerst

Částice

  1. (zdůraznění času) erstJe jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.
  2. (stupňování) erstI zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

Vyskytuje se v

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

ohřát se: Ohřál jsem se teprve svařeným vínem.Ich habe mich erst mit Glühwein aufgewärmt.

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

vyplynout: To teprve vyplyne ze situace.Das ergibt sich erst aus der Lage.

erst: Jsem dost nervózní. – A co teprve já!Ich bin ziemlich nervös. – Und ich erst!

sprechen: Dítě se teprve učí mluvit.Das Kind lernt erst sprechen.