Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nichtsNic netrvá věčně.Nichts dauert ewig.Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

za: za nic na světěum nichts in der Welt

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

hodit se: On se nehodí k ničemu.Er taugt nichts.

jinak: jinak nicsonst nichts/nichts sonst

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

nikde: Nikde nic.Nirgends nichts.

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

stát se: Nic se mu nestalo.Ihm ist nichts zugestoßen.

svatý: komu není nic svatéj-m ist nichts heilig

štítit se: Neštítí se ničeho.Er scheut sich vor nichts.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

věc: To na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.

zmoct: Křikem nic nezmůžeš.Mit Schreien erreichst du nichts.

zmoct: Proti němu nic nezmůžeš.Gegen ihn kommst du nicht an.

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

osel: Stokrát nic umořilo osla.Viele Säcke sind des Esels Tod.

svět: za nic na světěum nichts in der Welt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben