Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) die Sache, das Dingsbalit si své věciseine Sachen packen
  2. (skutečnost) die (Tat)Sache, das DingTo na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.filoz. věc o sobědas Ding an sich
  3. (událost) die Sache, die GeschichteKdyž přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...
  4. (problém, záležitost) die Sache, das Dingvěc ctidie EhrensacheMinisterstvo zahraničních věcíMinisterium für auswärtige Angelegenheiten, das Außenministerium

Vyskytuje se v

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

důležitý: důležitá věceine wichtige Sache

háček: Věc má háček.Die Sache hat einen Haken.

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

chvátat: Ta věc chvátá.Die Sache ist dringend.

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

malicherný: malicherná věceine kleinliche Angelegenheit

mrzutý: To je mrzutá věc!Das ist eine ärgerliche Sache!

můj, má, mé, moje: To je moje věc.Das ist meine Sache.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

neznalý: být věci neznalýeiner Sache unkundig sein

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

ostatní: ostatní věciübrige Sachen

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

rozházený: uklidit rozházené věciverstreute Sachen aufräumen

sbalit: sbalit věci na dovolenouSachen für den Urlaub zusammenpacken

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To je tvá věc.Das ist deine Sache.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

vkus: To je věc vkusu!Das ist Geschmackssache!

hotový: To je hotová věc.Es ist beschlossene Sache.

jádro: dostat se k jádru věcizum Kernpunkt der Sache kommen

kořen: dostat se ke kořenu věcian die Wurzel der Sache kommen

pořádek: dát věci do pořádkudie Sachen in Ordnung bringen

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

přímo: jít přímo k věcidirekt zur Sache gehen

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

abtragen: obnošené věciabgetragene Sachen

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

anweisen: Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.

begreifen: pochopit smysl věciden Sinn einer Sache begreifen

derlei: Takové věci se stávají.Derlei Sachen kommen vor.

Dreck: Starejte se o své (věci)!Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!

durchdenken: Ta věc není (důkladně) promyšlená.Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.

eilen: Ta věc spěchá.Die Sache eilt.

ein, eine, ein: Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.Eines ist wichtig.

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

gefallen: Ta věc se mi nelíbí.Die Sache gefällt mir nicht.

hemmen: bránit vývoji věcíden Fortgang der Dinge hemmen

Platz: položit věci zpět na své místodie Sachen an ihren Platz zurücklegen

Sache: To jsou moje věci.Das sind meine Sachen.

stopfen: Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.

überdenken: Ještě jednou si tu věc promyslel.Er hat die Sache noch einmal überdacht.

ungewiss: Ještě jsme se v té věci nerozhodli.Wir sind uns darüber noch ungewiss.

verfahren: Ta věc je úplně ztracená.Die Sache ist völlig verfahren.

Witz: jádro věcihovor. der Witz der Sache

zerschlagen: Ta věc se bohužel nezdařila.Die Sache hat sich leider zerschlagen.

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!

věc: filoz. věc o sobědas Ding an sich