Hlavní obsah

skutečnost

Vyskytuje se v

poznání: poznání skutečnostidie Wirklichkeitserkenntnis

holý: To je holá skutečnost!Das ist bare Wirklichkeit!

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

odpovídat: odpovídat skutečnostider Wirklichkeit entsprechen

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti

ungeachtet: ungeachtet dieser Tatsachenavzdory této skutečnosti

Wirklichkeit: in Wirklichkeitve skutečnosti

Gewissheit: Die Vermutung wurde zur Gewissheit.Předpoklad se stal skutečností.