Hlavní obsah

skutečnost

Vyskytuje se v

poznání: poznání skutečnostidie Wirklichkeitserkenntnis

holý: To je holá skutečnost!Das ist bare Wirklichkeit!

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

odpovídat: odpovídat skutečnostider Wirklichkeit entsprechen

aufgrund, auf Grund: na základě skutečnostiauf Grund der Tatsache

ungeachtet: navzdory této skutečnostiungeachtet dieser Tatsache

Wirklichkeit: ve skutečnostiin Wirklichkeit

Gewissheit: Předpoklad se stal skutečností.Die Vermutung wurde zur Gewissheit.

skutečnost: holá skutečnostnackte Tatsache