Hlavní obsah

odpovídat

Vyskytuje se v

odpovídat: für sich selbst verantwortlich seinodpovídat sám za sebe

po: Antwortet nacheinander.Odpovídejte jeden po druhém.

skutečnost: etw. entspricht (nicht) der Tatsacheco (ne)odpovídá skutečnosti

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co