Hlavní obsah

odpovědět

Dokonavé sloveso

  1. (pronést odpověď) antworten auf etw. Akk, beantworten etw. Akkodpovědět na pozdravauf einen Gruß antwortenodpovědět na inzeráteine Anzeige beantworten
  2. (reagovat) entgegnen, erwidern, reagierenodpovědět komu na co úsměvemj-m auf etw. mit einem Lächeln entgegnen

Vyskytuje se v

důvtipně: důvtipně odpovědět komu na coj-m auf etw. scharfsinnig antworten

fádně: fádně odpovědět komuj-m eine matte Antwort geben

ihned: odpovědět ihnedsofort antworten

okamžitě: okamžitě odpovědět komu na coj-m auf etw. sofort antworten

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

povýšeně: povýšeně odpovědět komuj-m überheblich antworten

přesně: přesně odpovědětgenau antworten

přímočaře: přímočaře odpovědět komuj-m geradlinig antworten

určitě: určitě odpovědětbestimmt antworten

vyzvat: Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.

zkrátka: odpovědět zkrátkain aller Kürze antworten

geben: j-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komu

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.