Hlavní obsah

odpovídat

Vyskytuje se v

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

skutečnost: co (ne)odpovídá skutečnostietw. entspricht (nicht) der Tatsache

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co