Hlavní obsah

odpovídat

Vyskytuje se v

odpovídat: odpovídat sám za sebefür sich selbst verantwortlich sein

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

skutečnost: co (ne)odpovídá skutečnostietw. entspricht (nicht) der Tatsache

Antwort: Nebylo třeba odpovídat.Es bedarf keiner Antwort.

Norm: odpovídat standarduder Norm entsprechen

übernehmen: převzít odpovědnost, odpovídat za codie Verantwortung für etw. übernehmen