Hlavní obsah

Po

Der, podstatné jméno~(s)

Vyskytuje se v

bedlivý: po bedlivé úvazenach sorgsamer Abwägung

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

domov: touha po domovědas Heimweh

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

belhat (se): Belhal se po pokoji.Er ist durchs Zimmer gehumpelt.

bláznit: Blázní po čokoládě.Er ist verrückt nach Schokolade.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

být: Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.

celý: po celý denden ganzen Tag

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dohoda: po předchozí dohoděnach vorheriger Vereinbarung

dolít: Dolil šálek po okraj.Er goss die Tasse randvoll.

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hladový: hladový po penězíchgeldgierig

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

hmatat: hmatat po klicenach der Klinke tasten

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

jízda: okružní jízda po městědie Stadtrundfahrt

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

dech: lapat po dechunach Luft schnappen

déšť: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

houba: růst jako houby po deštiwie Pilze aus dem Boden schießen

hovno: Po tom je ti hovno.Das geht dich einen Scheißdreck an.

jít: jít po špičkáchauf Zehenspitzen gehen

acht: zu achtv/po osmi lidech

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

durch: durch Bayern wandernputovat po Bavorsku

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

für: Tag für Tagden za dnem, den po dni

hinab: den Fluss hinabdolů po řece/proudu

hinauf: den Fluss hinaufnahoru po řece/proudu

Hinsicht: in dieser Hinsichtpo této stránce

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

kopfüber: kopfüber ins Wasser springenskočit do vody po hlavě

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

kriechen: auf allen vieren kriechenlézt po čtyřech

kriechen: auf dem Bauch kriechenplazit se po břiše

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nach: nach dem Streitpo hádce

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

nach: Wer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?

nach: Fischfilet nach Wiener Artrybí filé po vídeňsku

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

Strom: mit dem/gegen den Strompo/proti proudu

verkatert: verkatert seinmít kocovinu, být po opici

zu: zur Rechtenpo pravici

zu: zu zweitpo dvou

zu: zu Tausendenpo tisících

zu: zu 2 Euroza 2 eura, po 2 eurech

zwei: zu zweitpo dvou

Ablauf: nach Ablauf des Visumspo vypršení platnosti víza

achsweise: achsweise die Reifen wechselnměnit pneumatiky postupně po nápravách

alledem: nach alledempo tom všem

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

begehen: einen Weg/ein Feld begehenchodit po cestě/poli

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

bewerfen: den Freund mit Schneebällen bewerfenházet po kamarádovi sněhové koule

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

Dutzend: in/zu Dutzendenpo tuctech

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

eiskalt: přen. j-m wird eiskaltkomu je úzko/běhá mráz po zádech

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

erben: ein Grundstück von dem Onkel erbenzdědit pozemek po strýci

fahnden: nach Terroristen fahndenpátrat po teroristech

fassen: nach einem Glas fassensáhnout po sklenici