Hlavní obsah

Körper

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. tělo organismusam ganzen Körper zitterntřást se po celém těle
  2. trup, tělo
  3. geom.těleso geometrické

Vyskytuje se v

durchtrainieren: ein durchtrainierter Körpervytrénované tělo

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

schaukeln: mit dem Körper schaukelnkolébat se při chůzi ap.

průřez: der Querschnitt des Körpersgeom. průřez tělesa

tělo: der Körper des Weinestělo vína

duše: der Körper ohne Seeletělo bez duše

kolovat: Das Blut zirkuliert im Körper.Krev koluje v těle.

křivka: die anmutige Linie ihres Körpersladná křivka jejího těla

lidský: menschlicher Körperlidské tělo

mechanika: die Mechanik der festen Körpermechanika pevných těles

ohebný: einen biegsamen Körper habenmít ohebné tělo

ochrnout: am ganzen Körper gelähmt werdenochrnout na celé tělo

opora: Das Skelett ist die Stütze des Körpers.Kostra je oporou těla.

osušit: den Körper mit einem Handtuch abtrocknenosušit tělo ručníkem

prohřátý: ein gut durchwärmter Körperdobře prohřáté tělo

pružný: einen biegsamen Körper habenmít pružné tělo

přebytek: der Fettüberschuss im Körperpřebytek tuku v těle

rozproudit se: Angenehme Wärme hat sich in seinem Körper ausgebreitet.V těle se mu rozproudilo příjemné teplo.

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

uvnitř: innerhalb des Körpersuvnitř těla

vrýt se: Die Kugel bohrte sich in seinen Körper.Kulka se mu vryla do těla.

zmrtvět: Sein Körper erstarrte.Jeho tělo zmrtvělo.

zpevnit: den Körper stählenzpevnit postavu

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle