Hlavní obsah

Körper

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. tělo organismusam ganzen Körper zitterntřást se po celém těle
  2. trup, tělo
  3. geom.těleso geometrické

Vyskytuje se v

durchtrainieren: ein durchtrainierter Körpervytrénované tělo

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

schaukeln: mit dem Körper schaukelnkolébat se při chůzi ap.

průřez: geom. průřez tělesader Querschnitt des Körpers

tělo: tělo vínader Körper des Weines

duše: tělo bez dušeder Körper ohne Seele

kolovat: Krev koluje v těle.Das Blut zirkuliert im Körper.

křivka: ladná křivka jejího těladie anmutige Linie ihres Körpers

lidský: lidské tělomenschlicher Körper

mechanika: mechanika pevných tělesdie Mechanik der festen Körper

ohebný: mít ohebné těloeinen biegsamen Körper haben

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

opora: Kostra je oporou těla.Das Skelett ist die Stütze des Körpers.

osušit: osušit tělo ručníkemden Körper mit einem Handtuch abtrocknen

prohřátý: dobře prohřáté těloein gut durchwärmter Körper

pružný: mít pružné těloeinen biegsamen Körper haben

přebytek: přebytek tuku v těleder Fettüberschuss im Körper

rozproudit se: V těle se mu rozproudilo příjemné teplo.Angenehme Wärme hat sich in seinem Körper ausgebreitet.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

uvnitř: uvnitř tělainnerhalb des Körpers

vrýt se: Kulka se mu vryla do těla.Die Kugel bohrte sich in seinen Körper.

zmrtvět: Jeho tělo zmrtvělo.Sein Körper erstarrte.

zpevnit: zpevnit postavuden Körper stählen