Hlavní obsah

schaukeln

Vyskytuje se v

pohoupat: das Kind auf den Knien schaukelnpohoupat dítě na kolenou

pohoupat se: Er schaukelte am Seil.Pohoupal se na laně.

rozhoupat: ein Boot ins Schaukeln bringenrozhoupat loďku

rozhoupat se: Der Steg fing an zu schaukeln.Lávka se rozhoupala.

zhoupnout se: nach vorne schaukelnzhoupnout se dopředu

schaukeln: mit dem Körper schaukelnkolébat se při chůzi ap.