Hlavní obsah

bewegen

Slovesobewog, h. bewogen

Vyskytuje se v

Terrain: sich auf unbekanntem Terrain bewegenpohybovat se na neznámé půdě

impulsiv: sich impulsiv bewegenimpulzivně se pohybovat

zutiefst: Er war zutiefst bewegt.Byl nesmírně dojatý.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

unbeholfen: sich unbeholfen bewegenneohrabaně se pohybovat

dát: sich zu etw. bewegen lassendát si říci

kývat: den Kopf im Rhythmus bewegenkývat hlavou do rytmu

kývat se: sich hin und her bewegenkývat se ze strany na stranu

nebezpečně: sich gefährlich nah j-m/etw. bewegenpohybovat se nebezpečně blízko koho/čeho

pohánět: ein Boot mit Rudern (fort)bewegenpohánět člun vesly

pohnout: die Arme bewegenpohnout rukama

prudce: sich heftig bewegenprudce se pohybovat

přimět: Was hat dich dazu bewogen?Co tě k tomu přimělo?

zahýbat: die Hand bewegenzahýbat rukou

kolej: Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.přen. Všechno je ve starých kolejích.

bewegen: sich bewegenhýbat se, pohybovat se, (po)hnout se