Hlavní obsah

bewegen

Slovesobewog, h. bewogen

Vyskytuje se v

Terrain: sich auf unbekanntem Terrain bewegenpohybovat se na neznámé půdě

impulsiv: sich impulsiv bewegenimpulzivně se pohybovat

zutiefst: Er war zutiefst bewegt.Byl nesmírně dojatý.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

unbeholfen: sich unbeholfen bewegenneohrabaně se pohybovat

bewegen: sich bewegenhýbat se, pohybovat se, (po)hnout se