Hlavní obsah

prudce

Vyskytuje se v

náraz: prudký náraz do čeho, na coein harter Prall gegen etw., an etw.

prudký: prudké pohybyheftige Bewegungen

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

rána: prudká rána na brankuein heftiger Torstoß

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

servírovat: Servíruje velmi prudce.Er serviert sehr heftig.

škubnutí: prudké škubnutí lanemein heftiger Ruck am Seil

vát: Od moře vál prudký vítr.Stürmischer Wind blies vom Meer.

vrch: Cesta vede prudce do vrchu.Der Weg führt steil bergauf.

vzplanout: Hněv v něm prudce vzplál.Zorn flammte in ihm auf.

zabrzdit: prudce zabrzdit na křižovatcean der Kreuzung voll bremsen

zacloumat: zacloumat prudce dveřmiheftig an der Tür rütteln

zamžourat: zamžourat při prudkém světlebei grellem Licht blinzeln

fahrig: prudce se pohybovatfahrige Bewegungen machen

steil: prudký pokles censteile Preissenkung

prudce: prudce se pohybovatsich heftig bewegen