Hlavní obsah

pronikavě

Příslovce

  1. (prudce, ostře) grell, schrill, strengco zní pronikavěetw. klingt grell
  2. (upřeně) durchdringendpronikavě se dívat na koho/cosich j-n/etw. durchdringend ansehen

Vyskytuje se v

pronikavý: pronikavý zápach/zvukein durchdringender Gestank/geller Schall

pronikavý: mít pronikavý hlaseine grelle Stimme haben

pronikavý: upřít na koho/co pronikavý pohledeinen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heften

pronikavý: pronikavé změnytief greifende Änderungen

zavonět: Růže pronikavě zavoněla.Die Rose hat intensiv geduftet.

penetrant: nach etw. penetrant riechenvonět pronikavě čím

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

markerschütternd: markerschütternd schreienpronikavě křičet