Hlavní obsah

tiše

Vyskytuje se v

hřbitovní: hřbitovní tichodie Friedhofsruhe

oceán: Tichý oceánder Pazifische Ozean

napjatý: napjaté tichoeine (an)gespannte Stille

prolomit: prolomit tichodie Stille (durch)brechen

přikývnutí: tiché přikývnutí (hlavou)stilles Kopfnicken

rozhostit se: Rozhostilo se hluboké ticho.Tiefe Stille trat ein.

rozpačitý: rozpačité tichobetretene Stille

strašidelný: strašidelné tichoeine gespenstische Stille

ševelit: Rákosí tiše ševelí.Das Schilfrohr säuselt leise.

tajuplný: tajuplné tichomysteriöse Stille

ticho: ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

ticho: Buď ticho.Sei still!, Ruhe!

tichý: tichý jako pěnamäuschenstill

břeh: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

hrob: ticho jako v hrobědie Totenstille

kostel: ticho jako v kosteledie Kirchenstille

myška: být tichý jako myškamäuschenstill sein

pěšina: ticho po pěšině(es herrscht) Schweigen im Walde

voda: Tichá voda břehy mele.Stille Wasser sind tief.

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Schweigen: Es herrschte peinliches Schweigen.Panovalo trapné ticho.

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

still: Sei still!Buď tiše!

Stille: die Stille der Nachtticho noci

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu