Hlavní obsah

ticho

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Stille, die Ruheticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturmminuta tichadie Schweigeminute, die Gedenkminute

Příslovce

  • stillBuď ticho.Sei still!, Ruhe!

Vyskytuje se v

hřbitovní: die Friedhofsruhehřbitovní ticho

minuta: die Schweigeminuteminuta ticha

oceán: der Pazifische OzeanTichý oceán

napjatý: eine (an)gespannte Stillenapjaté ticho

prolomit: die Stille (durch)brechenprolomit ticho

přikývnutí: stilles Kopfnickentiché přikývnutí (hlavou)

rozhostit se: Tiefe Stille trat ein.Rozhostilo se hluboké ticho.

rozpačitý: betretene Stillerozpačité ticho

strašidelný: eine gespenstische Stillestrašidelné ticho

ševelit: Das Schilfrohr säuselt leise.Rákosí tiše ševelí.

tajuplný: mysteriöse Stilletajuplné ticho

ticho: Sei still!, Ruhe!Buď ticho.

tichý: mäuschenstilltichý jako pěna

tiše: Seid still!Buďte tiše!

břeh: Stille Wasser sind tief.Tichá voda břehy mele.

hrob: die Totenstilleticho jako v hrobě

kostel: die Kirchenstilleticho jako v kostele

myška: mäuschenstill seinbýt tichý jako myška

pěšina: (es herrscht) Schweigen im Waldeticho po pěšině

voda: Stille Wasser sind tief.Tichá voda břehy mele.

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Schweigen: Es herrschte peinliches Schweigen.Panovalo trapné ticho.

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

Stille: die Stille der Nachtticho noci

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu