Hlavní obsah

Stille

Die, podstatné jméno~

  1. ticho, kliddie Stille der Nachtticho noci
  2. klid nečinnostdie Stille der Luftbezvětřídie Stille vor dem Sturmklid před bouří

Vyskytuje se v

heimlich: heimlich, still und leisepotichoučku polehoučku

still: im Stillenv tichosti, potají

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Stunde: in einer stillen Stundeve chvilce klidu

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu

all: in aller Stillev tichosti