Hlavní obsah

Vorbehalt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • výhradastille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu

Vyskytuje se v

určitý: gewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. habenmít určité výhrady ke komu/čemu

výhrada: Vorbehalte zum Vorschlag habenmít výhrady k návrhu

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu