Hlavní obsah

Bedingung

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. podmínka požadavekj-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky
  2. podmínka, okolnost životní ap.

Vyskytuje se v

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

akzeptieren: eine Bedingung akzeptierenakceptovat podmínku

jistý: unter gewissen Bedingungenza jistých podmínek

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

bídný: unter jämmerlichen Bedingungen lebenžít v bídných podmínkách

ideální: ideale Bedingungen für j-n/etw.ideální podmínky pro koho/co

nestydatý: unverschämte Bedingungen stellenklást si nestydaté podmínky

nevýhodný: ungünstige Bedingungennevýhodné podmínky

pod, pode: unter der Bedingung, dasspod podmínkou, že

podobný: Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.Podobné podmínky si nelze klást.

přijatelný: annehmbare Bedingungenpřijatelné podmínky

různý: unter verschiedenen Bedingungen arbeitenpracovat za různých podmínek

smlouvat: über neue Bedingungen verhandelnsmlouvat o nových podmínkách

specificky: spezifisch bestimmte Bedingungenspecificky stanovené podmínky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky