Hlavní obsah

podobný

Přídavné jméno

  1. (přibližně stejný) ähnlichbýt podobný otcidem Vater ähnlich seinpodobné názoryähnliche Meinungen
  2. (takový) ähnlich, dergleichenPodobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

Vyskytuje se v

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

ähnlich: Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.