Hlavní obsah

podobný

Přídavné jméno

  1. (přibližně stejný) ähnlichbýt podobný otcidem Vater ähnlich seinpodobné názoryähnliche Meinungen
  2. (takový) ähnlich, dergleichenPodobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

Vyskytuje se v

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen

ähnlich: Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.

ähnlichsehen: To je mu podobné.Das sieht ihm ähnlich.

dergleichen: nic takového/nic podobnéhonichts dergleichen

gleich: Jsou si v mnohém podobní.Sie sind sich in vielem gleich.

ihresgleichen: Znám ji a jí podobné.Ich kenne sie und ihresgleichen.

seinesgleichen: Znám jeho a jemu podobné.Ich kenne ihn und seinesgleichen.

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein