Hlavní obsah

ähnlich

Přídavné jméno

  1. wie j./etw. podobný jako kdo/co přibližně stejnýIch hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.
  2. j-m/etw. ähnlich sein být podobný, podobat se komu/čemuEr ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Přídavné jméno

  1. Das sieht dir ähnlich! hovor.To je ti podobné!

Vyskytuje se v

schauen: kdo je podobný, se podobá komuj. schaut j-m ähnlich

und: a podobněund Ähnliche(s)

podobat se: Podobá se své matce.Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.

podobně: podobně se oblékatsich ähnlich ankleiden

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

ähnlich: být podobný, podobat se komu/čemuj-m/etw. ähnlich sein