Hlavní obsah

ähnlich

Přídavné jméno

  1. wie j./etw. podobný jako kdo/co přibližně stejnýIch hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.
  2. j-m/etw. ähnlich sein být podobný, podobat se komu/čemuEr ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

Vyskytuje se v

schauen: kdo je podobný, se podobá komuj. schaut j-m ähnlich

und: a podobněund Ähnliche(s)

podobat se: Podobá se své matce.Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.

podobně: podobně se oblékatsich ähnlich ankleiden

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

ähnlich: být podobný, podobat se komu/čemuj-m/etw. ähnlich sein