Hlavní obsah

podobně

Příslovce

Vyskytuje se v

podobný: být podobný otcidem Vater ähnlich sein

podobný: podobné názoryähnliche Meinungen

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

ähnlich: Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.