Hlavní obsah

blízce

Vyskytuje se v

blízký: Blízký východder Nahe Osten

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandter

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

nahe: jít do blízkého městain die nahe Stadt gehen

Orient: Blízký východder Vordere Orient

Tod: být blízko smrtidem Tod(e) nahe sein

Verbindung: mít blízký vztah s kýmVerbindung mit j-m haben

zu: k nejbližšímu domuzu dem nächsten Haus

herankommen: Pojď blíž, chlapče!Komm heran, Junge!

nahestehen: být (názorově) blízký (politické) straněeiner Partei nahestehen

schieben: posunout židli blíž ke stoluden Stuhl näher an den Tisch schieben

treten: Přistupte blíže.Treten Sie näher.

versetzen: přemístit židli blíž ke stolueinen Stuhl näher zum Tisch versetzen