Hlavní obsah

blízce

Vyskytuje se v

blízký: Blízký východder Nahe Osten

blízký: být komu blízkýj-m nahestehen

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blízko: blízko k půlnocigegen Mitternacht

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

blízký: v blízké budoucnostiin naher Zukunft

blízký: v nejbližší doběin der nächsten Zeit

blízký: nejbližší vlakder nächste Zug, die nächste Verbindung

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

bližší: udržovat bližší styky s kýmnähere Beziehungen mit j-m erhalten

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

budoucnost: v (nejbližší) budoucnostiin (nächster) Zukunft

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

nebezpečně: pohybovat se nebezpečně blízko koho/čehosich gefährlich nah j-m/etw. bewegen

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

příbuzný: blízký/vzdálený příbuznýnaher/entfernter Verwandter

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

košile: Bližší košile než kabát.Das Hemd näher als der Rock.

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

nahe: mit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

Orient: der Vordere OrientBlízký východ

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

Verbindung: Verbindung mit j-m habenmít blízký vztah s kým

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

herankommen: Komm heran, Junge!Pojď blíž, chlapče!

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu